REKLAMA
29.03.2013

Kogeneracja w skali mikro

W rozlewni firmy Gaspol w Pleszewie uruchomiono instalację mikrokogeneracji, która wspomaga zasilanie obiektu w energię cieplną i elektryczną. Nie jest to pierwszy zespół kogeneracyjny zasilany LPG w kraju. Tego typu instalację wykonywała swego czasu firma Mielec Diesel Gas w oparciu o produkowany w mieleckiej wytwórni silnik. Inwestycja Gaspolu jest jednak pierwszą wykonaną na terenie rozlewni LPG.
REKLAMA

Kogeneracja, czyli skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z reguły wykorzystuje jako paliwo różnego rodzaju gazy odpadowe, które jeśli nie są wykorzystywane przyczyniają się do zatruwania atmosfery.

Warto wiedzieć

Koszt elektrowni o mocy 1 MW w technologii kogeneracyjnej wynosi 1,6 mln euro. Obiekt o tej samej mocy zasilany paliwem jądrowym to koszt 5 mln euro.

Mogą to różnego rodzaju gazy gnilne (o zróżnicowanej zawartości metanu), które powstają przy składowaniu odpadów czy oczyszczaniu ścieków oraz metan pozyskiwany z kopalni węgla kamiennego.

W przypadku Gaspolu z oczywistych względów w instalacji kogeneracyjnej zastosowano LPG.

Zespół kogeneracyjny współpracuje z klasyczną kotłownią także zasilaną gazem płynnym. Jest on magazynowany w zbiorniku o pojemności 4800 l (2 tony LPG). Z niego paliwo przepływa do parownika o wydajności 50 kg LPG na godzinę, w którym następuje zmiana stanu skupienia z ciekłego na gazowy.

Agregat kogeneracyjny firmy EC Powerfot. GaspolAgregat kogeneracyjny firmy EC Power (na pierwszym planie). Duże zbiorniki pod ścianą stanowią bufor energii cieplnej (gromadzą ciepłą wodę)

Zbiornik wraz z układem parownika znajduje się w pewnej odległości od budynku kotłowni, w którym znajduje się także zespół kogeneracyjny. Odparowany gaz dopływa zatem do budynku rurociągiem.

Na ścianie budynku kotłowni znajdują się dwa liczniki gazu (wyskalowane w m3, które pokazują zużycie LPG kotła i zespołu kogeneracyjnego) oraz zawory odcinające dopływ paliwa w przypadku wykrycia nieszczelności instalacji zasilającej.

Zastosowany w pleszewskiej rozlewni Gaspolu zespół kogeneracyjny jest produktem duńskiej firmy EC Power i produkuje 20 kW energii elektrycznej i 40 kW energii cieplnej.

Składa się on z zasilanego paliwem gazowym, odpowiednio zmodyfikowanego, trakcyjnego silnika o zapłonie iskrowym firmy Toyota oraz generatora elektrycznego. Trwałość całego urządzenia jest określana przez producenta na 50 tys. godzin.

Silnik jest wyposażony w wymiennik ciepła pozwalający na odzysk ciepła z płaszcza wodnego i układu wydechowego. Wymiennik ciepła jest także zamontowany na generatorze. Ogrzewana w wymiennikach woda trafia do układu centralnego ogrzewania rozlewni, konkretnie, do specjalnych, izolowanych zbiorników buforowych. Gromadzona w nich ciepła woda jest przekazywana w razie potrzeby do instalacji centralnego ogrzewania.

Sprawność zastosowanego w rozlewni Gaspolu układu kogeneracyjnego wynosi około 96 %. Jest to podstawowy atut technologii kogeneracyjnej. Sprawność ogólna tego typu silnika spalinowego zastosowanego w samochodzie wynosi 30 do 35 %.

. Ten proces inwestycyjny był dla nas wyzwaniem, ponieważ rynek energii w Polsce jest w przededniu wielkich zmian. Od ponad roku toczą się prace nad najważniejszymi aktami prawnymi: Prawem Energetycznym, Gazowym i Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii. W naszym podejściu musieliśmy zatem uwzględnić aktualny i planowany stan prawny (obowiązki operatorów sieci, podatek akcyzowy, instrumenty wsparcia, niezbędne pozwolenia etc).. Po zr…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Dalsza część artykułu na następnej stronie. Zachęcam do przeczytania.
Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Gaspol, relacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.