REKLAMA
29.03.2013

Kogeneracja w skali mikro

W rozlewni firmy Gaspol w Pleszewie uruchomiono instalację mikrokogeneracji, która wspomaga zasilanie obiektu w energię cieplną i elektryczną. Nie jest to pierwszy zespół kogeneracyjny zasilany LPG w kraju. Tego typu instalację wykonywała swego czasu firma Mielec Diesel Gas w oparciu o produkowany w mieleckiej wytwórni silnik. Inwestycja Gaspolu jest jednak pierwszą wykonaną na terenie rozlewni LPG.
REKLAMA

Kogeneracja, czyli skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z reguły wykorzystuje jako paliwo różnego rodzaju gazy odpadowe, które jeśli nie są wykorzystywane przyczyniają się do zatruwania atmosfery.

Warto wiedzieć

Koszt elektrowni o mocy 1 MW w technologii kogeneracyjnej wynosi 1,6 mln euro. Obiekt o tej samej mocy zasilany paliwem jądrowym to koszt 5 mln euro.

Mogą to różnego rodzaju gazy gnilne (o zróżnicowanej zawartości metanu), które powstają przy składowaniu odpadów czy oczyszczaniu ścieków oraz metan pozyskiwany z kopalni węgla kamiennego.

W przypadku Gaspolu z oczywistych względów w instalacji kogeneracyjnej zastosowano LPG.

Zespół kogeneracyjny współpracuje z klasyczną kotłownią także zasilaną gazem płynnym. Jest on magazynowany w zbiorniku o pojemności 4800 l (2 tony LPG). Z niego paliwo przepływa do parownika o wydajności 50 kg LPG na godzinę, w którym następuje zmiana stanu skupienia z ciekłego na gazowy.

Agregat kogeneracyjny firmy EC Powerfot. GaspolAgregat kogeneracyjny firmy EC Power (na pierwszym planie). Duże zbiorniki pod ścianą stanowią bufor energii cieplnej (gromadzą ciepłą wodę)

Zbiornik wraz z układem parownika znajduje się w pewnej odległości od budynku kotłowni, w którym znajduje się także zespół kogeneracyjny. Odparowany gaz dopływa zatem do budynku rurociągiem.

Na ścianie budynku kotłowni znajdują się dwa liczniki gazu (wyskalowane w m3, które pokazują zużycie LPG kotła i zespołu kogeneracyjnego) oraz zawory odcinające dopływ paliwa w przypadku wykrycia nieszczelności instalacji zasilającej.

Zastosowany w pleszewskiej rozlewni Gaspolu zespół kogeneracyjny jest produktem duńskiej firmy EC Power i produkuje 20 kW energii elektrycznej i 40 kW energii cieplnej.

Składa się on z zasilanego paliwem gazowym, odpowiednio zmodyfikowanego, trakcyjnego silnika o zapłonie iskrowym firmy Toyota oraz generatora elektrycznego. Trwałość całego urządzenia jest określana przez producenta na 50 tys. godzin.

Silnik jest wyposażony w wymiennik ciepła pozwalający na odzysk ciepła z płaszcza wodnego i układu wydechowego. Wymiennik ciepła jest także zamontowany na generatorze. Ogrzewana w wymiennikach woda trafia do układu centralnego ogrzewania rozlewni, konkretnie, do specjalnych, izolowanych zbiorników buforowych. Gromadzona w nich ciepła woda jest przekazywana w razie potrzeby do instalacji centralnego ogrzewania.

Sprawność zastosowanego w rozlewni Gaspolu układu kogeneracyjnego wynosi około 96 %. Jest to podstawowy atut technologii kogeneracyjnej. Sprawność ogólna tego typu silnika spalinowego zastosowanego w samochodzie wynosi 30 do 35 %.

. Ten proces inwestycyjny był dla nas wyzwaniem, ponieważ rynek energii w Polsce jest w przededniu wielkich zmian. Od ponad roku toczą się prace nad najważniejszymi aktami prawnymi: Prawem Energetycznym, Gazowym i Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii. W naszym podejściu musieliśmy zatem uwzględnić aktualny i planowany stan prawny (obowiązki operatorów sieci, podatek akcyzowy, instrumenty wsparcia, niezbędne pozwolenia etc).. Po zr…
 

Dalsza część artykułu na następnej stronie. Zachęcam do przeczytania.
Pozostało: 50%Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Gaspol, relacja własnagazeo.pl 2007-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.