REKLAMA
LPG
Zamknij
Następne zdjęcie
Cała galeria
1 z 4
Zafira jest jednym z bardziej popularnych samochodów zasilanych gazem ziemnym, na spotkaniu pojawiły się 2 egzemplarze. Jak się okazuje argumentem za jest stosunkowo łatwa dostępność części zamiennych, które są także dość tanie / gazeo.pl poprzednie następne
28.02.2011

Spotkanie entuzjastów CNG

Spotkanie entuzjastów CNG  

W sobotę 12 lutego 2011 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie entuzjastów samochodów napędzanych sprężonym gazem ziemnym, skupionych wokół portalu cng.auto.pl. Odbyło się ono na terenie Gazowni Warszawskiej przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.
REKLAMA

Zaprezentowane referaty wykazywały zalety gazu ziemnego jako paliwa silnikowego, przedstawiały perspektywy rozwoju rynku CNG oraz prezentowały historię i obecne działania portalu cng.auto.pl.

Karol Wieczorek, jeden z założycieli cng.auto.plgazeo.plKarol Wieczorek, jeden z założycieli cng.auto.pl

Prezentacja Karola Wieczorka z cng.auto.pl miała na celu wykazanie zalet napędu gazem ziemnym przez pryzmat ekologii (zmniejszona emisja szkodliwych składników spalin) i ekonomii (w świetle przedstawionych informacji, CNG stanowi najtańsze paliwo silnikowe na polskim rynku). W prezentacji przedstawiono możliwości wykorzystania napędu gazem ziemnym w innych, bardziej niekonwencjonalnych zastosowaniach, np. do silników okrętowych. W opisywanym przypadku (norweski prom Moldefjord) zastosowano silniki napędzane gazem ziemnym magazynowanym w postaci skroplonej (LNG).

Porównano również polski rynek CNG z krajami ościennymi. Niestety, Polska, z 32 stacjami sprężania gazu ziemnego, nie wygląda na tle sąsiadów imponująco. Dużo mniejsze Czechy dysponują już 34 obiektami, z czego 6 stacji znajduje się w obrębie stolicy kraju - Pragi. Jeszcze gorzej wypada porównanie z Niemcami, gdzie znajduje się 900 stacji tankowania, a po tamtejszych drogach porusza się 85 tys. pojazdów zasilanych gazem ziemnym. Bardzo dobrze sytuacja CNG wygląda także na Ukrainie, gdzie znajduje się ponad 200 stacji tankowania i jeździ 120 tys. pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Program rozwoju segmentu CNG był rozwijany w tym regionie już w czasach Związku Radzieckiego.

Łukasz Kowalski z PIMot-u przedstawił w skrócie założenia projektu GasHighWaygazeo.plŁukasz Kowalski z PIMot-u przedstawił w skrócie założenia projektu GasHighWay

Kolejnym prelegentem był Łukasz Kowalski z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMot), do niedawna pracownik Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO). Obie placówki w ostatnim okresie połączono. Prezentacja miała na celu przedstawienie projektu GasHighWay, finansowanego przez Unię Europejską.

Program ten ma na celu promowanie paliw gazowych, w szczególności gazu ziemnego i biogazu jako nośników energii stosowanych w transporcie. Projekt obejmuje także zagadnienia produkcji biogazu oraz wytyczenia „autostrady gazowej” przez Europę, która ma prowadzić z krajów skandynawskich na południe Włoch.

Działania związane z realizacją projektu GasHighWay wynikają bezpośrednio z założeń UE, która zakłada 20-procentowy udział paliw odnawialnych w paliwach transportowych w Europie do 2020 r. Projekt jest nastawiony na promocję paliw gazowych w transporcie (mają stanowić połowę w 20-procentowej puli ogólnej), zwłaszcza uszlachetnionego biogazu (biometanu) i sprężonego gazu ziemnego CNG, a także promowanie produkcji i uszlachetniania biogazu dla potrzeb transportu. Adresatami projektu są głównie operatorzy flot pojazdów, samorządy lokalne oraz producenci biogazu (obecnie działający i potencjalni).

Bartłomiej Kamiński przedstawił, m.in. historię portalu cng.auto.plgazeo.plBartłomiej Kamiński przedstawił, m.in. historię portalu cng.auto.pl

Prezentacja Bartłomieja Kamińskiego z cng.auto.pl miała na celu przedstawienie historii portalu oraz założeń jego działania. Początki sięgają 2007 r., kiedy powstało cng.phorum.pl, skupiające użytkowników pojazdów CNG. Już dwa lata później, pod koniec 2009 r., forum zmieniło adres i od tego czasu funkcjonuje pod adresem cng.auto.pl. W 2010 r. strona stała się portalem. Oprócz forum, które dotychczas stanowiło podstawę działalności, serwis rozbudowano o część merytoryczną, na której publikowane są artykuły związane z tematyką gazu ziemnego w odniesieniu do zastosowań transportowych.

Impreza była przede wszystkim okazją do bezpośredniego spotkania użytkowników portalu oraz wymiany doświadczeń wynikających z eksploatacji pojazdów. Na terenie przed salą, w której odbywało się spotkanie, zaprezentowano samochody użytkowników portalu oraz Mercedesa Sprintera NGT.

Spotkania entuzjastów CNG mają być od tego roku znacznie częstsze, co zapowiedzieli organizatorzy. Trzeba podkreślić, że są one bardzo cenną i ciekawą inicjatywą, tym bardziej, że wynikają z działań typowo społecznych. Niestety, samochody CNG nadal stanowią na polskim rynku głęboką niszę (0,08‰), a przy braku odpowiednich uregulowań prawnych, pomimo niewątpliwych zalet tego nośnika energii, rozwój branży gazu ziemnego stoi pod dużym znakiem zapytania, choćby z uwagi na wysokie koszty budowy infrastruktury (stacji tankowania). Z perspektywy uniezależnienia rynku paliw silnikowych od ropy naftowej, rozwijanie napędów opartych na gazie ziemnym powinno leżeć w naszym wspólnym, szeroko pojętym interesie.

Spotkanie było przede wszystkim miejscem wymiany doświadczeń z eksploatacji samochodów CNG. Dyskusja rozpoczęta na sali konferencyjnej przeniosła się na zewnątrz, gdzie kontynuowano wymianę doświadczeń popartą konkretnymi przykładami w samochodach uczestnikówgazeo.plSpotkanie było przede wszystkim miejscem wymiany doświadczeń z eksploatacji samochodów CNG. Dyskusja rozpoczęta na sali konferencyjnej przeniosła się na zewnątrz, gdzie kontynuowano wymianę doświadczeń popartą konkretnymi przykładami w samochodach uczestników

Niestety, działania rządzących w tej dziedzinie, a właściwie ich brak, powodują, że krajowy rynek pojazdów CNG pozostaje w tyle nawet za takimi krajami jak Ukraina.

Kolejna kwestia stanowiąca znakomity argument za gazem ziemnym to ekologia. W składzie CNG dominuje metan, najprostszy węglowodór, który spala się doskonale w klasycznych silnikach tłokowych, wytwarzając znacznie mniejsze ilości szkodliwych składników spalin. Przede wszystkim w spalinach silników CNG nie ma cząstek stałych, a na ograniczaniu emisji tego składnika powinno nam zależeć (jest on najbardziej szkodliwy dla zdrowia).

Miejmy nadzieję, że oprócz działań oddolnych, czego znakomitym przykładem jest portal cng.auto.pl, ktoś z rządzących dostrzeże zalety upowszechniania paliw alternatywnych na polskim rynku, tworząc z sektora CNG opłacalny dla wszystkich stron biznes.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: relacja własna, materiały prelegentówgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.