REKLAMA
LPG
02.07.2013

Zmiany w normie PN-EN 589

Obecnie w Polsce funkcjonują dwie metody pobierania próbek LPG. Procedury poboru LPG ze zbiorników i odmierzaczy (dystrybutorów) są podobne, różnice tkwią w przygotowaniu próbników przed badaniem.
REKLAMA

Powoduje to, że te same próbniki są przygotowywane w inny sposób w przypadku poboru próbki z odmierzacza, a inaczej w przypadku pobierania próbek ze zbiornika. Łatwo wtedy o pomyłkę.

W najnowszej edycji normy PN-EN 589+A1:2012P znalazły się zapisy, które ujednolicają procedury pobierania próbek LPG z odmierzaczy (dystrybutorów LPG) i zbiorników.

W normie znalazły się szczegółowe zapisy dotyczące pobierania próbek (w części krajowej normy w Załączniku NA). Zawiera on postanowienia wynikające ze szczególnych warunków krajowych, na co zezwalają przepisy CEN (European Committee for Standardization).

Propozycja zmian została opracowana przez przedstawicieli Grupy Roboczej ds. Jakości LPG przy KT (Komitecie Technicznym) 222 PKN (Polskiego Komitetu Normalizacyjnego): Delfinę RogowskąInstytutu Nafty i Gazu i Sławomira Karpisza z firmy Orlen Gaz, a następnie uzgodniona w Podkomitecie ds. Paliw Płynnych KT222 oraz w KT 222 - zgodnie z procedurami normalizacyjnymi.

Najnowsza wersja normy oznaczona PN-EN 589+A1:2012P  została opublikowana 29 marca 2013 r. W załączniku krajowym do tej normy dodany jest punkt NA.2, który określa sposób pobierania próbek:

  • NA.2 Pobieranie próbek.
  • NA.2.1 Próbki paliwa silnikowego (LPG) powinny być pobierane w fazie ciekłej ze zbiornika lub urządzenia służącego do dystrybucji paliwa i zwanego odmierzaczem.
  • NA.2.2 Przed pobraniem próbki ze zbiornika, w celu zapewnienia homogeniczności, wymagana jest cyrkulacja paliwa w zbiorniku, po której należy zastosować co najmniej 30-minutowy okres karencji przed pobraniem próbki służący opadnięciu wszelkich frakcji wodnych i umożliwiający odprowadzenie ładunków elektrostatycznych, które mogą powstać.
  • NA.2.3 Przed pobraniem próbki z odmierzacza zaleca się wstępne odpompowanie 20 l produktu lub jego cyrkulację w celu uzyskania reprezentatywnej próbki.
  • NA.2.4 Ze względu na bezpieczeństwo lub w przypadku braku możliwości odpompowania 20 l produktu lub cyrkulacji dopuszcza się pobranie próbki z odmierzacza pod warunkiem, że czas od ostatniego tankowania pojazdu z odmierzacza wynosi maksymalnie do 30 min.
  • NA.2.5 Lotne, niskowrzące rozpuszczalniki (aceton i pentan) stosowane do oczyszczenia pojemników na próbki powinny mieć klasę czystości czysty do analizy (cz.d.a.).

Podany opis pobierania próbek oparty na normie PN-EN ISO 4257 (aktualnie stosowana metoda poboru próbek ze zbiorników) uzupełniono o zapis:

„... Ze względu na bezpieczeństwo lub w przypadku braku możliwości odpompowania 20 l produktu lub cyrkulacji dopuszcza się pobranie próbki z odmierzacza pod warunkiem, że czas od ostatniego tankowania pojazdu z odmierzacza wynosi maksymalnie do 30 min.”

Sytuacja taka jest spowodowana tym, że nie na wszystkich stacjach można zastosować cyrkulację w zbiorniku.

Zmiany te nie niosą za sobą zmian w obowiązujących przepisach prawa dotyczących pobierania próbek, ponieważ te wynikają z rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (LPG) Dz. U. 2007 nr 44 poz. 279. Są jednak podstawą do wnioskowania o zmianę tego rozporządzenia.

 Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Informacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.