REKLAMA
LPG
19.12.2011

Nowe rozporządzenia w sprawie autogazu

Wprowadzona w 2009 r. norma PN-EN 589:2009 określa wymagania jakościowe dla LPG jako paliwa silnikowego. Obowiązujące dotychczas rozporządzenia ministra gospodarki opierały się na poprzedniej edycji tej normy z 2006 r. W najbliższym czasie, prawdopodobnie już na początku przyszłego, 2012 r., zaczną obowiązywać nowe rozporządzenia oparte o wymagania normy PN-EN 589:2009.
REKLAMA

Minister Gospodarki Waldemar Pawlak podpisał nowe rozporządzenia dotyczące jakości LPG oraz metod jego badania. Są to: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG). Oba dokumenty zostały skierowane do Rządowego Centrum Legislacji, dzień później, 13 grudnia 2011 r.

Według informacji uzyskanych w Ministerstwie Gospodarki oba rozporządzenia mogą być opublikowane w Dzienniku Ustaw jeszcze w okresie przedświątecznym. Zatem już w połowie stycznia 2012 r., po upływie ustawowego terminu 14 dni (vacatio legis), który umożliwi wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nowymi przepisami, nowe rozporządzenia zaczną obowiązywać.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Najważniejszymi zmianami w wymaganiach jakościowych jest skrócenie terminu używania gazu „zimowego”. Już w przyszłym roku „zimowy” autogaz będziemy tankować od 1 grudnia, nie tak jak dotychczas od 1 listopada. Ponadto zmieni się gatunek gazu stosowanego zimą z obecnie obowiązującego gatunku A na gatunek B. Zmiana ta zacznie obowiązywać w momencie opublikowania rozporządzenia czyli prawdopodobnie w połowie stycznia 2012 r.

Dzięki nowym rozporządzeniom ministra gospodarki autogaz na polskim rynku ma szansę być jeszcze lepszym (pod względem jakościowym) i teoretycznie tańszym (zimą) paliwemgazeo.plDzięki nowym rozporządzeniom ministra gospodarki autogaz na polskim rynku ma szansę być jeszcze lepszym (pod względem jakościowym) i teoretycznie tańszym (zimą) paliwem

Z pewnością zmiany gatunku LPG nie będą wprowadzone z dnia na dzień, tym bardziej, że obecnie oferowany na stacjach autogaz (zgodnie z jeszcze obowiązującymi, od 1 listopada, przepisami jest to gatunek A, zachowujący w temperaturze -10°C względną prężność par min. 150 kPa) ma nieco lepsze parametry pod względem prężności par od gatunku B, który zachowuje w temperaturze -5°C względną prężność par min. 150 kPa. Zatem jeśli po wprowadzeniu w życie rozporządzenia na stacjach będzie jeszcze dostępny gatunek A, to będzie on z nawiązką spełniał wymagania nowego rozporządzenia. Dla użytkowników zmiana ta nie ma większego znaczenia ponieważ średnie temperatury w najzimniejszym okresie roku oscylują w granicach -5°C. W tej temperaturze użytkowanie autogazu gatunku B jest zupełnie wystarczające.

Zdaniem specjalistów nowe rozporządzenia spowodują wyeliminowanie pewnych absurdalnych sytuacji. Dla przykładu autogaz o bardzo dobrym składzie i zawartości propanu powyżej 55% jest kwalifikowany jako gatunek B, co w świetle obowiązujących dotychczas przepisów kończy się postępowaniem karnym w stosunku do właściciela stacji rozprowadzającej takie paliwo zimą. Odwrotna sytuacja, tzn. LPG o niskiej zawartości propanu (około 40%), natomiast mające w swym składzie podwyższony udział metanu i etanu spełnia wymagania prawne pod względem względnej prężności par. Różnica pomiędzy tymi paliwami jest taka, że samochód zasilany paliwem z pierwszego przykładu będzie jeździł normalnie, a gaz będzie charakteryzował się dużą odpornością na spalanie stukowe, natomiast paliwo z drugiego przykładu będzie w skrajnych przypadkach odparowywać już w przewodach (przed reduktorem), co może skutecznie zakłócić pracę gazowego układu zasilania i wręcz unieruchomić samochód.

Zmiany w przepisach pozytywnie oceniają przedstawiciele koncernów paliwowych. PKN Orlen podkreśla, że „Dostosowanie parametrów jakościowych do rzeczywistych warunków klimatycznych występujących w Polsce (...) pozwoli producentom paliwa LPG na optymalizację składu mieszanek gazów skroplonych polegającą głównie na racjonalnym zużyciu najdroższego i deficytowego składnika jakim jest propan. Przyczyni się to do wzrostu podaży paliwa LPG oraz do obniżenia kosztów jego produkcji”.

Opinia naszego naftowego giganta napawa optymizmem i sugeruje, że wzrost cen autogazu, który okresowo występuje w okresie zimowym może być w przyszłym roku nieco mniej odczuwalny.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

Pozytywne oceniane są również zmiany wprowadzone w rozporządzeniu dotyczącym metod badań LPG. Zmniejszono limit pozostałości po odparowaniu ze 100 do 60 mg/kg, wprowadzono także 2 metody badań tego parametru, w tym także opartą o analizę próbki metodą chromatografii gazowej. Zmieniono również metodę badania zawartości wody w LPG, która będzie bardziej precyzyjna.

Norma PN-EN 589:2009, na której opierają się wymagania zawarte w rozporządzeniach jest tożsama w normą EN 589:2008, najnowszym aktem normatywnym precyzującym wymagania w sprawie LPG używanego jako paliwo silnikowe. Zatem wprowadzane w naszym kraju zmiany w przepisach prawa spowodują, że polskie uregulowania w zakresie monitorowania własności LPG jako paliwa silnikowego nie będą odbiegać od uregulowań europejskich w tym zakresie.Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Ministerstwo Gospodarki, informacje własnegazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.