REKLAMA
18.11.2013

Napęd Nowej Ery - nagrody rozdane!

Znamy zwycięzców drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Napęd Nowej Ery. O laur zwycięstwa walczono w dwóch kategoriach: pracy magisterskiej oraz projektu naukowo-badawczego lub wynalazku.
REKLAMA

II edycja ogólnopolskiego konkursu Napęd Nowej Ery, organizowanego przez Orlen Gaz, skierowana była do środowisk akademickich. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w gościnnych progach płockiej filii Politechniki Warszawskiej. Spośród nadesłanych prac jury konkursu wybrało dwie zwycięskie oraz przyznało dwa wyróżnienia.

Członkowie komisji wspólnie wybrali projekty, które przyczyniają się do poszerzania wiedzy eksperckiej i rozwiązywania problemów technologicznych i jakościowych branży LPG. Uwzględniono także wpływ proponowanych rozwiązań na jej wizerunek w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania skroplonych gazów węglowodorowych oraz poprawy społecznej opinii na temat jakości autogazu.

prof. Maciej Paczuski, przewodniczący jury II edycji konkursu Napęd Nowej Ery

Ładowanie video...


Nagrodę główną w kategorii praca magisterska otrzymał mł. kpt. Piotr Kosowski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie za pracę pt. Wpływ parametrów przemian fazowych podczas awarii butli zawierających gaz LPG na koncepcję działań ratowniczych.

Pomimo że paliwo LPG jest w Polsce bardzo rozpowszechnione - zarówno jako paliwo samochodowe, jak i do celów opałowych i innych - liczba prac badawczych z obszaru dotyczącego działań ratowniczych jest niewspółmiernie mała do skali zjawiska. Praca p. Piotra Kosowskiego zapełnia tę lukę, podejmując trudną tematykę, potrzebną całej branży. Jest kwestią bardzo ważną, aby paliwo LPG i jego użytkowanie było przez użytkowników postrzegane jako całkowicie bezpieczne, a ewentualne działania ratownicze były skuteczne. Praca ma zdecydowany aspekt nowości, a jej dokumentacja została ujęta w sposób logiczny, jasny i zwięzły.

Beata Altkorn, członek jury, Kierownik Zakładu Analiz Naftowych Instytutu Nafty i Gazu

Ładowanie video...


Nagrodę główną w kategorii projekt naukowo-badawczy/wynalazek otrzymał Piotr Oleksyk z firmy  Czakram za projekt pt. Zastosowanie ciekłego gazu LPG w systemach spalania mieszanek ubogich w silnikach o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa.

Ponad 70% zużycia LPG w Polsce przypada na gaz jako paliwo silnikowe.
Widać z tego, że segment autogazu jest motorem napędowym całej branży
gazu płynnego. Tego sukcesu nie dałoby się osiągnąć bez niezawodnych i nowoczesnych samochodowych instalacji gazowych. Od nich zależy także przyszłość całej branży gazu płynnego, dlatego praca naukowa nad
zastosowaniem ciekłego LPG w silnikach z wtryskiem bezpośrednim
pracujących na mieszance ubogiej autorstwa pana Piotra Oleksyka to
projekt, którego wartość wykracza poza aspekty naukowo-badawcze. To nade wszystko praca łącząca tematykę innowacyjności branży autogazu z możliwością praktycznego i powszechnego zastosowania omawianych w tej pracy rozwiązań w nowoczesnych silnikach samochodowych.

Wojciech Mackiewicz, członek jury,  redaktor naczelny gazeo.pl

Ładowanie video...


Wyróżnienia specjalne otrzymali:

  • w kategorii praca magisterska: Michał Fujawa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, za pracę pt. Możliwości i uwarunkowania wykorzystania gazów płynnych (LPG) w przemyśle gazowniczym,
  • w kategorii projekt naukowo-badawczy/wynalazek: Kamil Kurpiel, absolwent Politechniki Krakowskiej, za projekt pt. Badania zdolności technicznych powierzchni elektrochemicznie polerowanej i pasywowanej przy zastosowaniu w próbnikach do poboru i przechowywania próbek skroplonych gazów węglowodorowych. Wpływ zastosowanej obróbki powierzchniowej oraz sposób czyszczenia próbników na reprezentatywność analizowanych prób.

Dodatkową nagrodą, nie ujętą regulaminem konkursu jest możliwość wygłoszenia prelekcji przez zwycięzców na temat swojej pracy podczas międzynarodowej konferencji LPG - Wyjątkowa Energia w marcu przyszłego roku, o czym poinformował Andrzej Olechowski, dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Jury w trakcie obrad zwracało uwagę m. in. na miarodajność przeprowadzonych badań, zawartość merytoryczną, staranność opracowań oraz możliwość zastosowania wyników w praktyce. Jurorzy docenili intuicję młodych naukowców, którzy w swoich zgłoszeniach zwrócili uwagę na istotne problemy branży, takie jak standardy bezpieczeństwa użytkowania LPG, jak również na nowe trendy w rozwiązaniach technologicznych sektora autogazu.

Szeroki wachlarz problemów do rozwiązania w obszarze techniki i technologii branży LPG oraz dobra odpowiedź środowiska naukowego i kadry zaplecza technicznego na II edycję Napędu Nowej Ery wskazuje na duże potencjalne możliwości udziału tych środowisk w kreowaniu nowych rozwiązań służących pomyślnej przyszłości branży LPG – zaznaczył w uzasadnieniu werdyktu prof. Maciej Paczuski, profesor nadzwyczajny w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej, filii w Płocku, przewodniczący komisji konkursowej, w skład której wchodzili także: Andrzej Olechowski, Beata Altkorn, Sławomir Karpisz - ekspert ds. technologii i jakości gazu Orlen Gaz oraz Wojciech Mackiewicz - redaktor naczelny portalu gazeo.pl.

Konkurs Napęd Nowej Ery objęty jest patronatem gazeo.pl.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: informacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.