REKLAMA
LPG
07.06.2010

Legalizacja dystrybutorów na stacjach LPG

Na podstawie wskazań dystrybutora (odmierzacza) regulujemy należność za paliwo. Jest to zatem w świetle polskiego prawa przyrząd pomiarowy, podlegający okresowej legalizacji. Wynika to ustawy prawo o miarach oraz stosowanych rozporządzeń określających metodykę badań odmierzaczy paliw.
REKLAMA

Na podstawie wskazań dystrybutora (odmierzacza) regulujemy należność za paliwo. Jest to zatem w świetle polskiego prawa przyrząd pomiarowy, podlegający okresowej legalizacji. Wynika to ustawy prawo o miarach oraz stosowanych rozporządzeń określających metodykę badań odmierzaczy paliw.

Stanowisko pomiarowe Mastermeter I do sprawdzania odmierzaczyPetronovaStanowisko pomiarowe Mastermeter I do sprawdzania odmierzaczy produkowane przez holenderską firmę Meurs B.V. jest przeznaczone do legalizacji pierwotnej i ponownej odmierzaczy (dystrybutorów) gazu ciekłego, zastępując nieporęczną kolbę pomiarową. Dzięki małym wymiarom i niewielkiej masie urządzenie stanowi bardzo wygodne i praktyczne wyposażenie dla firm wykonujących usługi związane z obsługą stacji paliw (z powodzeniem mieści się w bagażniku samochodu osobowego). Pomiar polega na porównaniu wskazań liczydła elektronicznego w urządzeniu ze wskazaniem liczydła w dystrybutorze. Dokładność urządzenia Mastermeter wynosi ±0,2%

Legalizacją dystrybutorów LPG zajmuje się odpowiedni dla danego terenu Okręgowy Urząd Miar, który wydaje świadectwo legalizacji, pozwalające na zgodne z prawem użytkowanie dystrybutora LPG.

Legalizacja pierwotna

Dystrybutory (odmierzacze) LPG są eksploatowane na podstawie Zatwierdzenia Typu wydawanego przez główny Urząd Miar Urząd Miar lub Oceny Zgodności, którą dostarcza producent. Są to dokumenty, które dopuszczają dany przyrząd pomiarowy do używania na naszym rynku.

Pierwsza legalizacja dystrybutora z Oceną Zgodności odbywa się po roku od daty zainstalowania na stacji autogazu. Dystrybutor (odmierzacz) posiadający Zatwierdzenie Typu musi być legalizowany po zainstalowaniu na stacji, przed rozpoczęciem sprzedaży paliwa. Oczywiście urządzenie takie ma wykonany I etap legalizacji pierwotnej wykonywany na stanowisku pomiarowym u producenta, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami musi przejść procedurę legalizacyjną (II etap legalizacji pierwotnej).

Legalizacja ponowna

Właściciel stacji LPG jest obowiązany do okresowej legalizacji dystrybutora, która polega na porównaniu jego wskazań ze wskazaniami kolby pomiarowej lub przepływomierza kontrolnego. Legalizacja jest ważna przez 13 miesięcy od daty wykonania. Pozytywny wynik legalizacji skutkuje nałożeniem cech zabezpieczających (zaplombowaniem przepływomierza dystrybutora).
Legalizację wykonuje się również w przypadku uszkodzenia cech zabezpieczających nałożonych w czasie poprzedniej legalizacji.

Może się zdarzyć, że klient stacji paliw kwestionuje wskazanie liczydła dystrybutora. W takim przypadku Okręgowy Urząd Miar jest zobowiązany sprawdzić cechy legalizacyjne przepływomierza dystrybutora lub w uzasadnionych przypadkach dokonać sprawdzenia jego działania.

Czynności w ramach legalizacji. Pierwszą czynnością wykonywaną w ramach legalizacji dystrybutora LPG jest pomiar gęstości gazu. Musi się ona mieścić w odpowiednich granicach (od 0,539 do 0,569 g/cm3). Jeśli gaz spełnia wymagania odnośnie gęstości przystępuje się do zasadniczych czynności pomiarowych, tylko wtedy dają one miarodajny wynik.. Wykonuje się 10 napełnień kolby pomiarowej o pojemności 20 l paliwem gazowym (5 prób z maksymal…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Na następnej stronie znajdziesz wykaz czynności przeprowadzanych przy legalizacji odmierzaczy LPG oraz informacje o kosztach takiej operacji.
Pozostało: 50%


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Aurex, Petronova, informacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.