REKLAMA
LPG
01.11.2010

Nowe przepisy na stacjach LPG

Od 1 listopada obowiązują nowe, zliberalizowane przepisy dotyczące obowiązkowego stosowania ubiorów anty-elektrostatycznych przez pracowników stacji paliw. Wchodzące właśnie w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki jest nowelizacją obowiązującego dotychczas rozporządzenia MGPiPS o tej samej nazwie z dnia 29 maja 2003 r.
REKLAMA
Rezygnacja ze strojów anty-elektrostatycznych to pierwszy krok do samoobsługi na stacjach LPGGazeo.plRezygnacja ze strojów anty-elektrostatycznych to pierwszy krok do samoobsługi na stacjach LPG

Zapisy nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dziennik Ustaw nr 138 z dnia 30 lipca 2010, poz. 931), doprecyzowują, iż stosowanie odzieży anty-elektrostatycznej nie jest bezwzględnym wymogiem wobec pracowników dokonujących tankowania do baków pojazdów na stacjach paliw.

Kluczowa zmiana zapisana została w artykule 10.3 rozporządzenia, na mocy którego decyzja o konieczności stosowania takiej odzieży ma być podejmowana na podstawie sporządzonego dokumentu oceny ryzyka. W praktyce oznacza to, że to pracodawca będzie decydował o tym, czy na stacji taki środek ochronny powinien być stosowany czy nie. Aby zmiana była zgodna z prawem, należy dokonać ponownej analizy oceny ryzyka, która uwzględni wprowadzoną zmianę. W przeciwnym razie PIP nadal wymagać będzie od pracodawcy stosowania takiej odzieży.

Ogłoszone rozporządzenie jest potwierdzeniem stanowiska Ministerstwa Gospodarki wyrażonego na etapie konsultacji społecznych, iż od strony prawnej nie ma i nigdy nie było formalnego obowiązku stosowania ubrań anty-elektrostatycznych przy tankowaniu LPG na stacjach paliw, jeżeli nie uznał tak właściciel stacji paliw i nie wykazała tego analiza ryzyka.

Dzięki zmianie, zniknęło także jedno z częstych uchybień notowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, która do listopada wymagała bezwzględnie stosowania ubrań anty-elektrostatycznych.

W opinii Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, rozporządzenie stanowi ważny krok w kierunku umożliwienia samoobsługowego tankowania na stacjach LPG. Trudno przecież wymagać od kierowców, by ubierali się w stroje anty-elektrostatyczne. Pod względem wybuchowości, tankowanie LPG niewiele różni się od tankowania tzw. klasycznych paliw, takich jak benzyna - podkreśla przedstawiciel POPiHN.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Wojciech Mackiewicz
źródło: Ministerstwo Infrastruktury, POPiHNgazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.