REKLAMA
LPG
13.02.2017

Duplikaty dokumentów instalacji LPG

Co zrobić, gdy zaginą dokumenty instalacji gazowej zamontowanej w naszym samochodzie? Zazwyczaj nie zaprzątamy sobie nimi głowy do momentu, gdy okażą się potrzebne, np. tuż przed okresowym badaniem technicznym. Jak zdobyć kopie zgubionych dokumentów?
REKLAMA

Duplikat karty gwarancyjnej instalacji gazowejfot. gazeo.pl

Co właściwie musisz mieć?

Przypomnijmy na początek, jakie dokumenty powinniśmy otrzymać od zakładu, który zamontował nam instalację gazową:

 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem - jest to dokument wystawiony przez instalatora (właściciela homologacji) na podstawie protokołu montażu dostarczonego przez zakład montażu, który jest

zgłoszony oficjalnie do sieci dealerskiej właściciela homologacji. Dane w wyciągu powinny odpowiadać danym pojazdu, danym instalacji gazowej oraz danym zbiornika zgodnym z atestem;

 • atest na zbiornik (tzw. paszport), czyli poświadczenie badania i dopuszczenia do eksploatacji zbiornika przez Transportowy Dozór Techniczny. Dane z atestu powinny odpowiadać danym na tabliczce znamionowej zbiornika;
 • fakturę za wykonaną usługę, której wystawcą jest zakład montażu;
 • kartę gwarancyjną wraz z instrukcją obsługi.

Co robić, kiedy coś zgubisz?

Powyższe dokumenty są podstawą do dokonania odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Po jego dokonaniu, dokumenty trzeba zachować, ale bez konieczności stałego wożenia ich w samochodzie. Będą potrzebne dopiero podczas przeglądu samochodu, kiedy diagnosta zażąda okazania wyciągu świadectwa homologacji i atestu na zbiornik. W związku z tym bardzo ważne jest, aby dokumentów nie zgubić i pamiętać, aby przekazać je następnemu właścicielowi pojazdu w momencie sprzedaży. Tyle w teorii, ale w praktyce wiadomo, że rzeczy rzadko używane lubią się zawieruszać. Co więc zrobić? Gdzie się udać, żeby ponownie uzyskać komplet dokumentów?

 • Po duplikat faktury należy udać się do firmy, która wystawiała oryginał faktury, czyli do zakładu, w którym zamontowana była instalacja gazowa.
 • W sprawie duplikatu wyciągu ze świadectwa homologacji prośbę kierujemy do wystawcy dokumentu (właściciela homologacji) za pośrednictwem zakładu montażu (czasem to ta sama firma). W tym celu należy udać się do zakładu, w którym zamontowana była instalacja. Jeżeli zdarzy się, że zakład, w którym montowaliśmy instalację gazową, już nie istnieje, prośbę kierujemy bezpośrednio do właściciela homologacji (wystawcy), który wyda duplikat wyciągu.

Na stronie internetowej Instytutu Transportu Samochodowego dostępny jest spis właścicieli homologacji wraz z wykazem wszystkich warsztatów montujących. Regularnie uaktualniany spis można znaleźć także u nas. Wydanie duplikatu lub ponownego atestu na zbiornik zależy od tego, kto jest producentem zbiornika.

Tabliczka znamionowa zbiornika LPGfot. gazeo.plTabliczka znamionowa zbiornika LPG

Legalizacja zbiornika ważna jest przez 10 lat od daty jego produkcji (nie montażu!). Dopóki ten czas nie minie, możemy starać się o wydanie duplikatu atestu. W tym celu należy dokładnie odczytać następujące dane z tabliczki znamionowej zbiornika (znajduje się ona na każdym zbiorniku):

 1. Nazwa producenta,
 2. Numer fabryczny,
 3. Wymiary zbiornika (pojemność i średnica),
 4. Data produkcji/data ważności badania technicznego,
 5. Numer homologacji (67R-),

6. Dopuszczenie Transportowego Dozoru Technicznego (znak TDT).

Składający wniosek o wydanie duplikatu dla zbiornika LPG zamontowanego w samochodzie jest zobowiązany do podania:

 • w przypadku osób fizycznych: imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu z kodem pocztowym, numeru telefonu kontaktowego;
 • w przypadku firmy: pełnej nazwy firmy, numeru NIP, adresu z kodem pocztowym, numeru telefonu kontaktowego;
 • danych identyfikacyjnych zbiornika (wymienione powyżej);
 • dołączenia dowodu wpłaty do wniosku.

Czyj ten zbiornik?

W zależności od producenta, obowiązują następujące procedury (firmy podane w kolejności alfabetycznej):

ATRAMA Raudondvario pl. (Litwa)
Wniosek należy złożyć w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku, Zespół Inspektorów w Olsztynie (formularz tutaj), jeżeli w aucie zamontowano zbiornik wyprodukowany w okresie od marca 2006 r. wzwyż. Jeżeli data produkcji zbiornika jest wcześniejsza niż marzec 2006, wniosek składamy w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego w Lublinie (formularz tutaj). W obu przypadkach dokonujemy wpłaty zgodnej z cennikiem TDT (na konto lub przekazem pocztowym) i wysyłamy wniosek wraz z dowodem wpłaty na odpowiedni adres TDT.

Certyfikat zbiornika LPGfot. gazeo.plCertyfikat zbiornika LPG

CHORUS
Producent nie istnieje - został przejęty przez firmę STARS. Procedura jest taka sama jak w przypadku zbiorników produkcji STARS (uwaga: w formularzu na stronie TDT wybieramy producenta STARS i po wydrukowaniu formularza robimy adnotację, iż zbiornik pochodzi z firmy CHORUS).

Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.
Możliwość 1.
Wysyłamy podanie (formularz na stronie internetowej GZWM) i otrzymujemy duplikat atestu za zaliczeniem pocztowym.

Możliwość 2.
Składamy wniosek w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego w Katowicach (formularz tutaj). Dokonujemy wpłaty zgodnej z cennikiem TDT (na konto lub przekazem pocztowym). Wysyłamy wniosek wraz z dowodem wpłaty na odpowiedni adres TDT.

IRENE Agencja Handlowa Import-Export I. J. Ratomscy
Możliwość 1.
Bezpośrednio w firmie: wysyłamy przekaz pocztowy na kwotę zgodną z cennikiem firmy Irene, na odwrocie przekazu wpisując dane identyfikacyjne zbiornika.

Możliwość 2.
Składamy wniosek w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku (formularz tutaj). Dokonujemy wpłaty zgodnej z cennikiem TDT (na konto lub przekazem pocztowym). Wysyłamy wniosek wraz z dowodem wpłaty na odpowiedni adres TDT.

KMBF KOPEĆ Sp. j.. Składamy wniosek w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie (formularz tutaj). Dokonujemy wpłaty zgodnej z cennikiem TDT (na konto lub przekazem pocztowym). Wysyłamy wniosek wraz z dowodem wpłaty na odpowiedni adres TDT.. POLMOCON Sp. z o. o. (Polmo Gorlice). Możliwość 1.. Bezpośrednio u producenta: wysyłamy dane identyfikacyjne zbiornika (mile widziane zdjęcie cyfrowe tabliczki znamionowej) drogą e-mailow…
 

Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu

Kolejni producenci na
następnej stronie. Sprawdź!

Pozostało: 50%


Newsletter


 • 7 tys. czytelników
 • Auta na LPG
 • Testy i relacje wideo
 • Nowości i porady

Robert Markowski
źródło: Informacja własnagazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.