REKLAMA
LPG
02.02.2015

Legalizacja zbiorników LPG - podstawy

Tematyka związana z legalizacją zbiorników LPG jest bardzo rozległa i obejmuje szereg zagadnień. O to co zrobić kiedy kończy się termin dopuszczenia zbiornika LPG do eksploatacji zapytaliśmy przedstawiciela Transportowego Dozoru Technicznego.
REKLAMA
Tabliczka zbiornika LPGfot. gazeo.plTabliczka zbiornika LPG zawiera: nazwę producenta, numer homologacji, wartość ciśnienia próbnego, stopień maksymalnego napełnienia w procentach, wymiary zewnętrzne, pojemność geometryczną, przeznaczenie (LPG), numer seryjny oraz datę pierwotnego badania zbiornika u producenta

Szczegóły wyjaśnił nam Dariusz Bakalarski, kierownik Wydziału Techniki Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), czyli urzędu sprawującego nadzór nad projektowaniem, produkcją i eksploatacją samochodowych zbiorników LPG.

gazeo.pl: Ile wynosi okres dopuszczenia zbiornika LPG do eksploatacji i gdzie znajdziemy datę, do której może on być użytkowany?

Dariusz Bakalarski: Nowy zbiornik LPG jest dopuszczany do eksploatacji na okres 10 lat. Graniczną datę tego okresu (licząc od daty produkcji) wyznaczają dane z tabliczki znamionowej zbiornika, gdyż rok oraz miesiąc pierwotnego badania zbiornika u producenta jest wskazany na tej tabliczce.

Ponadto użytkownik każdego zbiornika LPG zainstalowanego w samochodzie powinien mieć dokument zwany potocznie “paszportem zbiornika” (czasami też “atestem” czy też “homologacją na zbiornik”), który zawiera protokół z badania tego zbiornika oraz decyzję dopuszczającą go do eksploatacji. Dokumenty te mogą być wystawione tylko przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT), jako że dozór techniczny (nadzór) nad tymi zbiornikami sprawuje TDT.

Warto wiedzieć

Na pierwszej stronie tzw. paszportu zbiornika LPG może znajdować się poświadczenie producenta o wykonaniu badania samochodowego zbiornika LPG (m.in. dane zbiornika z datą produkcji i dane osprzętu z jakim może on współpracować), a czasami zdarza, że na odwrocie są właśnie dokumenty wystawione przez TDT, wymagane później na corocznym przeglądzie technicznym samochodu, czyli protokół z badania tego zbiornika oraz decyzja dopuszczająca go do eksploatacji.

Zdarzają się przypadki (np. zbiorniki pochodzące z importu czy poddane legalizacji), w których poświadczenie producenta o wykonaniu badania zbiornika LPG i dokumenty TDT są wystawiane osobno.

W dokumentach tych wskazane są terminy, z których wynika jednoznacznie, do kiedy zbiornik może być eksploatowany.

Jeśli już stwierdzimy, że kończy się okres dopuszczenia zbiornika LPG (tzw. okres legalizacji), co trzeba wtedy zrobić?

W przypadku, gdy skończył się 10-letni termin dopuszczenia zbiornika LPG do eksploatacji użytkownik samochodu powinien udać się do zakładu, który przygotowuje zbiornik do badań wykonywanych przez inspektorów TDT. Wykaz zakładów, które mają stosowne uprawnienia TDT do przygotowania zbiorników LPG do badań, można znaleźć na stronie internetowej TDT.

Zakłady te przygotowują zbiorniki LPG tak, aby możliwe było bezpieczne przeprowadzenie badania przez inspektora TDT.

Na czym polega takie badanie?

Badanie takie, które wykonywane jest po 10 latach eksploatacji, polega m.in. na przeprowadzeniu przez inspektora TDT rewizji wewnętrznej zbiornika oraz hydraulicznej próby ciśnieniowej. W przypadku, gdy wynik badania jest pozytywny inspektor TDT wystawia protokół z badana oraz decyzję administracyjną zezwalającą na dalszą eksploatację.

Dziękuję za rozmowę.


Sprawdź! Zamów wycenę instalacji LPG do swojego samochodu


Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na LPG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Transportowy Dozór Technicznygazeo.pl 2007-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.